Her adımda yüksek teknoloji

Aktüatörlerin herhangi bir sebeple görevini yerine getirememesi durumunda (emniyet amaçlı)

vananın açılması veya kapanması istenilidiğinde kullanılır. Vana kumandasına el ile müdahale

olanağı sağlar.

Çıkış Tork Değerleri: 100, 450, 750, 1500, 3500, 5000, 7500 Nm